Sopimus-, Tilaus-, ja toimitusehdot

Voimassa 01.01.2020 alkaen.

Tilaus / Sopimuksen synty

Tilauksesta syntynyt sopimus on molempia osapuolia sitova, kun asiakas on hyväksynyt kirjallisena (sähköpostilla) toimitetun tarjouksen, tai sopimuksen. Tarjous tai sopimus hyväksytään ilmoittamalla siitä sähköpostilla. Myös suullinen hyväksyntä on sitova. Sopimus katsotaan myös syntyneeksi, mikäli voidaan osoittaa, että kotisivujen suunnittelu on aloitettu molemminpuolisessa yhteisymmärryksessä. Myös tilatessaan minkä tahansa palvelun modernitnettisivut.fi -sivuilta, sitoutuu näihin tilaus/sopimusehtoihin.

 

Laskutus

Kotisivujen suunnittelu:
Mahdollista sopia osamaksusta kuukausi-erissä, tästä tulee olla erillinen sopimus.Ellei asiakkaan kanssa erikseen sovita laskutuksesta erillisessä sopimuksessa, sitten toimitaan seuraavien ehtojen mukaisesti: Jokaisessa kotisivujen suunnittelu-projektissa on aloitusmaksu (20% tai vähintään 150€). Kotisivujen suunnittelutyö laskutetaan kokonaisuudessaan, kun kotisivut on julkaistu tai viimeistään 28 vuorokauden kuluttua siitä, kun kotisivujen lopullinen luonnos on hyväksytty ja asiakas on antanut luvan aloittaa kotisivujen tuotannon julkaisujärjestelmällä.

Adwords-mainonta:
Laskutus tapahtuu 2kk välein kampanjan aloituksesta sopimuksen keston ajan. mahdollista automatisoida veloitus asiakkaan kortilta/tililtä 2 kuukauden välein.

Kuukausimaksulliset palvelut:
Laskutus tapahtuu 1kk välein, mahdollista automatisoida veloitus asiakkaan kortilta/tililtä kuukauden välein.

 

Sisältövastuu

Asiakas vastaa itse tuottamastaan sisällöstä, asiasisällön oikeellisuudesta, käyttö- ja tekijäinoikeuksista ja lainmukaisuudesta.

Modernit Nettisivut (Miklex Oy) vastaa tekstisisällöstä kokonaisuudessaan vain, jos sen tuotanto on lisäpalveluna tilattu. Silloinkin asiakas on velvollinen tarkistamaan asiasisällön oikeellisuus.

Modernit Nettisivut (Miklex Oy) vastaa asiakkaan toimittaman sisällön oikoluvusta silloin, kun siitä on erikseen sovittu. Asiakas vastaa aina itse tekemistään muokkauksista ja päivityksistä.

 

Kuvien toimittaminen ja käyttöoikeudet
Kuvaoikeuksista ja hankinnasta vastaa Modernit Nettisivut (Miklex Oy) vain silloin, kun siitä on erikseen sovittu. Asiakas vastaa kuvaoikeuksista silloin kun se toimittaa kuvat. Päivittäessään sivuja asiakas vastaa itse tuomiensa kuvien hankinnasta ja käyttöoikeuksista.

 

Muut ehdot

 

Toimittajalla on oikeus kaikkiin tekemiinsä graafisiin elementteihin, sisältöön sekä ohjelmakoodiin. Toimittajalla ei ole oikeuksia asiakkaan itse tekemään ulkoasuun tai palveluun syöttämiin tietoihin, kuviin, videoihin tai muuhun sisältöön.

Modernit Nettisivut (Miklex Oy):llä on oikeus käyttää kotisivuja tai Adwords mainontaa referenssinä, ellei asiakas sitä erikseen kirjallisesti kiellä.

Modernit Nettisivut (Miklex Oy):llä on oikeus muuttaa palvelun hinnoittelua sekä maksuperustetta. Muutokset astuvat voimaan aina seuraavan laskutuskauden alussa. Lainsäädännöllisistä tai verotuksellisista syistä aiheutuvat hinnanmuutokset astuvat voimaan välittömästi.

Asiakkaan tulee huolehtia itse toteuttamansa sisällön lainmukaisuudesta ja tekijänoikeuksien noudattamisesta.

 

Sopimuksen siirtäminen

 

Asiakkaalla ei ole oikeutta ilman Modernit Nettisivut (Miklex Oy):n suostumusta siirtää tätä sopimusta edelleen. Modernit Nettisivut (Miklex Oy):llä on oikeus siirtää tämä sopimus toiselle yhtiölle ilmoittamalla siitä asiakkaalle.

 

Erimielisyydet

 

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä sopimuksesta johtuvat erimielisyydet ja riitaisuudet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli neuvottelu ei johda Osapuolia tyydyttävään tulokseen, ratkaistaan erimielisyydet Helsingin käräjäoikeudessa.

Tarjous yrittäjien tukemiseksi pandemian jälkeisinä aikoina: -20% Alennus Loppusummasta.

X
fiSuomi